zaobchádzanie s činčilou

Voľný pohyb činčily v ľudskom obydlí

Rozhodli ste sa chovať činčilu, jemné malé stvorenie s nádhernou kožušinkou, neznášajúce stres? Ešte predtým, než si ju donesiete domov, pripravte pre ňu vhodné bezpečné prostredie a zabezpečte jej prevoz, ktorý bude podľa možností čo najmenej stresujúci. Možností, ako

Pravidlá správneho zaobchádzania s činčilou

Pri manipulácii s činčilami je vhodné osvojiť si zopár zásad, majúc na zreteli špecifiká tohto druhu zvierat. Pri prenášaní na rukách je nutné zviera zafixovať spôsobom, ktorý mu znemožní vyskočiť a spôsobiť sebe, či iným zranenie. Bezpečné uchopenie je