Pri manipulácii s činčilami je vhodné osvojiť si zopár zásad, majúc na zreteli špecifiká tohto druhu zvierat. Pri prenášaní na rukách je nutné zviera zafixovať spôsobom, ktorý mu znemožní vyskočiť a spôsobiť sebe, či iným zranenie. Bezpečné uchopenie je